Hem
Om Flisa
Styrelsen
Stadgar
Historik
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Om Flisa

Föreningen för svensk ambulanssjukvård, Flisa är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden, och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner. 
       

Flisa har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård. Föreningens är en ideell organisation och de förtroendevalda skall väljas från de olika regionerna och yrkesgrupperna för att på bästa sätt nå allsidighet och därmed bäst kunna spegla svensk ambulanssjukvård,


Flisa verkar även för vidareutveckling och kvalitetssäkring / uppföljning genom att arbeta med ett nationellt kvalitetsregister, AmbuReg. 
Uppdaterat 2019-08-19
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum