Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Välkommen till Flisa

Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, Flisa är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden, och består av verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga och utbildningsansvariga från Sveriges 21 sjukvårdsregioner.

Flisa har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård.
           
Varje år arrangerar föreningen en tre-dagars kongress, vårmöte och temadagar med ett stort antal deltagare från olika aktörer inom svensk ambulanssjukvård för att tillsammans utvecklas och föras närmare varandra.

Flisa är en ofta efterfrågad remissinstans i frågor som berör ambulanssjukvård och katastrof/beredskap.

Flisa arbetar aktivt med att bygga upp ett nationellt kvalitetsregister för svensk ambulanssjukvård, AmbuReg.
Detta register levererar redan idag (år 2019) till SKL ”Vården i siffror” och har en årlig användardag för brukare, registerhållare och journalleverantörer.

                 

--------------------------------------------------------------------------------
Flisa temadag 14/5 2024

NATO, VAD INNEBÄR DET FÖR DEN PREHOSPITALA VÅRDEN?

Varmt välkomna till en innehållsrik dag med föreläsare från MSB, Sjöfartsverket, E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen m.m.

 Tisdagen den 14/5 kl. 10.00-16.00 på Picta Lindholmen Science Park i Göteborg.

Välkommen med anmälan till Angelica Vikström på mejl angelica.vikstrom@regionvastmanland.se senast den 8 maj,
Pris: 795:- för temadag, kaffe, lunch och kaffe
faktureras 10 dagar.


-------------------------------------------------------------------------------------


                
 

Uppdaterat 2024-03-22
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum