Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Medlemssidor
Kontakt
Länkar

Svenska prehospitala priset

Prehospital sjukvård, är den sjukvård som bedrivs av ambulanspersonal på hämtplats (i hemmet,

arbetsplatsen, skadeplatsen) samt under transport i ambulans (bil, helikopter eller båt).

Den prehospitala sjukvården har haft en snabb utveckling i Sverige och är idag en mycket avancerad

vårdresurs med höga kompetenskrav och högteknologisk utrustning som ständigt utvecklas.

Vi vill med detta pris uppmärksamma den prehospitala sjukvården och dess allt viktigare roll i den

svenska vårdkedjan. Syftet med priset är att premiera goda exempel som kan användas i vardagen

och som framför allt ökar patientnyttan.

Priset tillfaller organisation/företag/arbetsplats eller enskild person som åstadkommit en bra

användbar förändring inom den prehospitala sjukvården.

Prisutdelningen sker i samband med den årliga Flisa kongressen

 

Uppdaterat 2017-06-08
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum