Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
Medlemssidor
Bli medlem
Medlemsinfo
Kontakt
Länkar
Medlem

Medlemskap i föreningen kan erhållas av den som innehar befattning med ledningsansvar inom svensk ambulanssjukvård med avseende på medicin, administration och drift i sin tjänst hos sjukvårdshuvudman (motsvarande annan arbetsgivare) eller har ansvar för ambulansutbildning hos utbildningsanordnare - gymnasieskola, högskola/universitet.

Medlemskap
Du kan ansöka om medlemskap antingen skriftligen till styrelsen eller genom ansökningsformuläret på webben. Lämna gärna en alternativ mejladress där vi kan nå dej då vissa Landsting/Regioner uppfattar utskick från Flisa som spam.

Kostnad
Medlemsavgiften är 300 kr/år.

Föreningsmöten
Årsmötet sammanfaller tidsmässigt och avhållas på samma plats som den årliga FLISA konferensen. I det fall en sådan konferens inte anordnas, skall årsmöte hållas före november månads utgång.

Hedersmedlem
Styrelsen kan kalla person, vars insatser varit av stor betydelse för ambulanssjukvårdens utveckling, till hedersmedlem.
Varje medlem i föreningen har rätt att föreslå hedersmedlemmar. En hedersmedlem har ej rösträtt i föreningen och är befriad från medlemsavgift.

Lämna medlemskapet
Utträde ur föreningen skall skriftligen anmälas till styrelsen. Medlem, som lämnat sin befattning med ledningsansvar för ambulanssjukvård, skall anmäla detta till styrelsen och utträder därefter ur föreningen.
Medlem som oaktat kassörens påminnelser, under två år underlåtit att betala årsavgift, utesluts ur föreningen.

Har du några frågor om medlemskapet, kontakta Angelica VikströmLogga in och läs protokoll »
Uppdaterat 2023-11-06
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum