Hem
Om Flisa
Ambulansregistret
Kongresser
Vårmöten
Temadagar
Nätverk
Flisa Magazine
Prehospitala priset
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Medlemssidor
Kontakt
Länkar
Svenska Prehospitala Priset 2018 tilldelas Ambulanssjukvården Region Kronoberg


Svenska Prehospitala  Priset 2018

Vinnare blev:

”Ambulanssjukvården Region Kronoberg har genom idogt arbete och i nära samverkan med journalleverantörer, olika vårdgivare och NPÖ skapat ett gott exempel på ”EN PATIENT - EN JOURNAL” och omsatt detta i praktiken med god funktionalitet. Arbetet utgör en milstolpe i patientsäkerhetsarbete och kontinuitet i vårdkedjan och manar till såväl fortsatt utveckling som efterföljd.”


Uppdaterat 2018-12-08
Flisa - Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård • Organisationsnr: 837001-3842 • E-post: info[at]flisa.nu
Provided by Webforum